[1]
Rinto.., “PERUBAHAN KANDUNGAN MIKROFLORA AKIBAT PENAMBAHAN STARTER Pediococcus acidilactici F-11 DAN GARAM SELAMA FERMENTASI PEDA”, JPHPI, vol. 13, no. 1, 1.