(1)
PoernomoD.; JacoebA. M.; UtamiU. T.; NugrahaR. PEMANFAATAN KUNYIT (Curcuma Domestica Val) DAN JERUK NIPIS (Citrus Aurantifolia Swingle) DALAM PEMBUATAN ABON IKAN LEMURU. JPHPI 1, 13.