(1)
ZulfahmiI.; NasutionD. N.; NisaK.; AkmalY. Logam Berat Pada Hiu Tikus (Alopias Pelagicus) Dan Hiu Kejen (Loxodon Macrorhinus) Dari Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Banda Aceh: Heavy Metal Concentration in Pelagic Thresher (Alopias Pelagicus) and Sliteye Shark (Loxodon Macrorhinus) from Ocean Fishing Port of Lampulo, Banda Aceh. JPHPI 2020, 23, 47-57.