(1)
IrawatiY.; LumbanbatuD. T.; SulistionoS. Logam Berat Kerang Totok (Geloina Erosa) Di Timur Segara Anakan Dan Barat Sungai Donan, Cilacap. JPHPI 2018, 21, 232-242.