(1)
TarmanK.; PrestisiaH. N.; SetyaningsihI.; MeydiaM.; YogiaraY.; HwangJ.-K. KANDUNGAN KOMPONEN BIOAKTIF DAN AKTIVITAS ANTIMIKROB EKSTRAK BINTANG LAUT (Culcita Schmideliana). JPHPI 2012, 15, 207-215.