(1)
YenniY.; NurhayatiT.; NurjanahN. PENGARUH PEREBUSAN TERHADAP KANDUNGAN ASAM LEMAK DAN KOLESTEROL KERANG POKEA (Batissa Violacea Celebensis Marten 1897). JPHPI 2012, 15, 193-198.