(1)
Rinto. PERUBAHAN KANDUNGAN MIKROFLORA AKIBAT PENAMBAHAN STARTER Pediococcus Acidilactici F-11 DAN GARAM SELAMA FERMENTASI PEDA. JPHPI 1, 13.