Maharani, Katarina, RahayuWiniati Pudji, and Siti Nurjanah. 2023. “Evaluasi Sistem Jaminan Keamanan Pangan Di Restoran Multicabang PT XYZ Area Jakarta”. Jurnal Mutu Pangan : Indonesian Journal of Food Quality 10 (1), 54-62. https://doi.org/10.29244/jmpi.2023.10.1.54.