RahmatU. M. (1). Genetika Populasi dan Strategi Konservasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus Desmarest 1822) (Population Genetics of Javan Rhino (Rhinoceros sondaicus Desmarest 1822) and It’s Conservation Strategy). Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 15(2), 83-90. https://doi.org/10.7226/jtfm.15.2.%p