(1)
SaharjoB. H. Pembakaran Terkendali Sebagai Metoda Alternatif Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Di Hutan Tanaman Acacia Mangium. J Man Hut Trop 1, 5.