(1)
Hakim, D. B. DAMPAK KERJASAMA MULTILATERAL TERHADAP PERDAGANGAN PRODUK PERTANIAN. jma 1, 2, 145-155.