RiskaH. A., & KrisnatutiD. (2017). SELF-ESTEEM REMAJA PEREMPUAN DAN KAITANNYA DENGAN PENGASUHAN PENERIMAAN-PENOLAKAN IBU DAN INTERAKSI SAUDARA KANDUNG. Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, 10(1), 24-35. https://doi.org/10.24156/jikk.2017.10.1.24