(1)
RizaR.; HartoyoH.; MuflikhatiI. KESEJAHTERAAN KELUARGA PESERTA DAN BUKAN PESERTA PROGRAM GERAKAN PEREMPUAN UNTUK OPTIMALISASI PEKARANGAN (GPOP). Jur. Ilm. Kel. & Kons. 2014, 7, 30-39.