(1)
RiskaH. A.; KrisnatutiD. SELF-ESTEEM REMAJA PEREMPUAN DAN KAITANNYA DENGAN PENGASUHAN PENERIMAAN-PENOLAKAN IBU DAN INTERAKSI SAUDARA KANDUNG. Jur. Ilm. Kel. & Kons. 2017, 10, 24-35.