(1)
SukaidawatiL.; KrisnatutiD.; MegawangiR. KONSEP DIRI IBU DAN REMAJA PADA KELUARGA CERAI DAN UTUH. Jur. Ilm. Kel. & Kons. 2016, 9, 11-20.