(1)
OktoriyanaA.; SumarwanU.; HartoyoH. PERUMUSAN STRATEGI PEMASARAN FRY COUNTER DENGAN PENDEKATAN MODEL AIDA. Jur. Ilm. Kel. & Kons. 2014, 7, 103-112.