[1]
F. Syafria, A. Buono, and B. P. Silalahi, “Pengenalan Suara Paru-Paru dengan MFCC sebagai Ekstraksi Ciri dan Backpropagation sebagai Classifier”, J Ilmu Komput Agri-Inf, vol. 3, no. 1, pp. 27-36, Jan. 2017.