SyamN. A., TondokE. T., TarmanK. and WidodoW. (2022) “Penapisan Cendawan Laut sebagai Agens Pengendalian Hayati Colletotrichum acutatum pada Tanaman Cabai”, Jurnal Fitopatologi Indonesia. Bogor (ID), 18(2), pp. 53-65. doi: 10.14692/jfi.18.2.53-65.