SyamN. A., TondokE. T., TarmanK., & WidodoW. (2022). Penapisan Cendawan Laut sebagai Agens Pengendalian Hayati Colletotrichum acutatum pada Tanaman Cabai. Jurnal Fitopatologi Indonesia, 18(2), 53-65. https://doi.org/10.14692/jfi.18.2.53-65