munif abdul, & NurjayadiM. Y. (2021). Potensi Beberapa Isolat Bakteri Endofit untuk Pengendalian Biologi Meloidogyne graminicola pada Tanaman Padi. Jurnal Fitopatologi Indonesia, 17(1), 28-34. https://doi.org/10.14692/jfi.17.1.28-34