[1]
RudiM., SukendaS., WahjuningrumD., PasaribuW., and HidayatullahD., “Seaweed extract of Gracilaria verrucosa as an antibacterial and treatment against Vibrio harveyi infection of Litopenaeus vannamei”, Jurnal Akuakultur Indonesia, vol. 18, no. 2, pp. 120-129, Jul. 2019.