Pratama, Indah Dwi, PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh