(1)
HasanahU.; Abinawanto; Alimuddin; BoedionoA.; KusriniE. The Effect of Cryopreservation on Cytochrome Oxidase1 (CO1) Gene and the Relationship With Spermatozoa Motility of Albino Pangasius Catfish (Pangasionodon Hypophthalmus). HAYATI J Biosci 2023, 30, 825-833.