LuthanM. Z., WinandiR. and RifinA. (2019) “ANALISIS PENGEMBANGAN MODEL BISNIS KANVAS PERUSAHAAN HORTIKULTURA PT. XYZ”, Forum Agribisnis : Agribusiness Forum, 9(2), pp. 185-199. doi: 10.29244/fagb.9.2.185-199.