(1)
AuliaM. F.; LestariN. A. A.; HartadyT. Diagnosa Dan Penanganan Hernia Abdominalis Pada Kucing. ARSHI vet lett 2022, 6, 49-50.