1.
Syamsu K, Hartoto L, Fauzi AM, Suryani A, Rais D. Peran PEG 400 dalam pembuatan lembaran bioplastik polohidroksialkanoat yang dihasilkan oleh Ralstonia eutropha dari Substrat Hidrolisat Pati Sagu. J. Ilmu. Pertan. Indones. [Internet]. 2013Mar.18 [cited 2024Feb.29];12(2):63-8. Available from: https://journal.ipb.ac.id/index.php/JIPI/article/view/6523