Peku JawangU. “Penilaian Status Kesuburan Dan Pengelolaan Tanah Sawah Tadah Hujan Di Desa Umbu Pabal Selatan, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat”. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, Vol. 26, no. 3, July 2021, pp. 421-7, doi:10.18343/jipi.26.3.421.