[1]
SyamsuK., HartotoL., FauziA. M., SuryaniA., and RaisD., “Peran PEG 400 dalam pembuatan lembaran bioplastik polohidroksialkanoat yang dihasilkan oleh Ralstonia eutropha dari Substrat Hidrolisat Pati Sagu”, J. Ilmu. Pertan. Indones., vol. 12, no. 2, pp. 63-68, Mar. 2013.