[1]
LakulassaS., AzmanE. A., IsmailR., and TajidinN. E., “Pengaruh Mononatrium Glutamat pada Pertumbuhan, Tanah, dan Hasil Bayam Hijau (Amaranthus gangeticus)”, J. Ilmu. Pertan. Indones., vol. 27, no. 3, pp. 406-413, Jul. 2022.