Peku JawangU. (2021) “Penilaian Status Kesuburan dan Pengelolaan Tanah Sawah Tadah Hujan di Desa Umbu Pabal Selatan, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat”, Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, 26(3), pp. 421-427. doi: 10.18343/jipi.26.3.421.