(1)
SyamsuK.; HartotoL.; FauziA. M.; SuryaniA.; RaisD. Peran PEG 400 Dalam Pembuatan Lembaran Bioplastik Polohidroksialkanoat Yang Dihasilkan Oleh Ralstonia Eutropha Dari Substrat Hidrolisat Pati Sagu. J. Ilmu. Pertan. Indones. 2013, 12, 63-68.