(1)
WasisB.; FathiaN. Pengaruh Pupuk NPK Dan Kompos Terhadap Pertumbuhan Semai Gmelina (Gmelina Arborea Roxb.) Pada Media Tanaha Bekas Tambang Emas (tailing). J. Ilmu. Pertan. Indones. 1, 15, 123-129.