(1)
SetiartoR. H. B.; JenieB. S. L.; FaridahD. N.; SaskiawanI. Kajian Peningkatan Pati Resisten Yang Terkandung Dalam Bahan Pangan Sebagai Sumber Prebiotik. J. Ilmu. Pertan. Indones. 2017, 20, 191-200.