[1]
Peku JawangU. 2021. Penilaian Status Kesuburan dan Pengelolaan Tanah Sawah Tadah Hujan di Desa Umbu Pabal Selatan, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia. 26, 3 (Jul. 2021), 421-427. DOI:https://doi.org/10.18343/jipi.26.3.421.