[1]
V. Nalendra, I. Hermadi, and I. Agusta, “Analisis Information and Communication Technology (ICT) Literacy Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akademik (Studi Kasus: SIMAK Departemen SKPM)”, Jurnal KMP, vol. 15, no. 1, Mar. 2017.