GUSTAR HASTOSAPTYADHAN, R. R.; ., S.; SADONO, D. Komunikasi Partisipatif Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengelolaan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Komunikasi Pembangunan, v. 14, n. 1, 9 Oct. 2016.