(1)
Gustar Hastosaptyadhan, R. R.; ., S.; Sadono, D. Komunikasi Partisipatif Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengelolaan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal KMP 2016, 14.