[1]
D. R. Adawiyab, S. T. Soekarto, P. Hariyadi, and S. ., “The Effect of Water Sorption and Glass Transition Temperature on Non-Enzymatic Browning Reaction of Food Models”, J. Teknol Industri Pangan, vol. 16, no. 3, p. 222, May 2010.