[1]
B. H. Saharjo, “Pembakaran Terkendali Sebagai Metoda Alternatif dalam Pencegahan Kebakaran Hutan di Hutan Tanaman Acacia mangium”, J Man Hut Trop, vol. 5, no. 1, 1.