(1)
Saharjo, B. H. Pembakaran Terkendali Sebagai Metoda Alternatif Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Di Hutan Tanaman Acacia Mangium. J Man Hut Trop 1, 5.