[1]
E. Sunarti, I. R. Johan, and C. Haryati, “HUBUNGAN FUNGSI AGIL DENGAN KESEJAHTERAAN KELUARGA NELAYAN YANG RAWAN TERKENA BENCANA ALAM”, Jur. Ilm. Kel. & Kons., vol. 3, no. 1, pp. 11-17, Jan. 2010.