SUNARTI, E.; JOHAN, I. R.; HARYATI, C. HUBUNGAN FUNGSI AGIL DENGAN KESEJAHTERAAN KELUARGA NELAYAN YANG RAWAN TERKENA BENCANA ALAM. Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, v. 3, n. 1, p. 11-17, 1 Jan. 2010.