Sunarti, E., Johan, I. R., & Haryati, C. (2010). HUBUNGAN FUNGSI AGIL DENGAN KESEJAHTERAAN KELUARGA NELAYAN YANG RAWAN TERKENA BENCANA ALAM. Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, 3(1), 11-17. https://doi.org/10.24156/jikk.2010.3.1.11