(1)
Sunarti, E.; Johan, I. R.; Haryati, C. HUBUNGAN FUNGSI AGIL DENGAN KESEJAHTERAAN KELUARGA NELAYAN YANG RAWAN TERKENA BENCANA ALAM. Jur. Ilm. Kel. & Kons. 2010, 3, 11-17.