Muslim, A. “Fusarium Nonpatogen Sebagai Agens Hayati Penyakit Rebah Kecambah Pada Tanaman Terung”. Jurnal Fitopatologi Indonesia, Vol. 11, no. 1, Feb. 2015, p. 23, doi:10.14692/jfi.11.1.23.