Ramdan, E. P., W. Widodo, E. T. Tondok, S. Wiyono, and S. H. Hidayat. “Cendawan Endofit Nonpatogen Asal Tanaman Cabai Dan Potensinya Sebagai Agens Pemacu Pertumbuhan”. Jurnal Fitopatologi Indonesia, Vol. 9, no. 5, Aug. 2014, p. 139, doi:10.14692/jfi.9.5.139.