Supriyono, E., Purwanto, E., & Utomo, N. (2007). Production of ”Tokolan” White Shrimp Litopenaeus vannamei in the Cage with Different Rearing Density. Jurnal Akuakultur Indonesia, 5(1), 57-64. https://doi.org/10.19027/jai.5.57-64