(1)
Isnandar, F. R.; Firdaus, M.; Maulana, A. STRATEGI PENINGKATAN ASET PT BPR SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH (HIK) CILEDUG. jabm 2016, 2, 12.