[1]
Isnandar, F.R., Firdaus, M. and Maulana, A. 2016. STRATEGI PENINGKATAN ASET PT BPR SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH (HIK) CILEDUG. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM). 2, 1 (Jan. 2016), 12. DOI:https://doi.org/10.17358/jabm.2.1.12.