[1]
M. Kholid, R. Rukmiasih, and R. Afnan, “Nisbah Jenis Kelamin Hasil Penetasan Telur Itik Cihateup dan Alabio”, JIPTHP, vol. 4, no. 2, pp. 269-274, Aug. 2017.